English
Ichiro Shishiya

Ichiro Shishiya

Coach

Basic Information
Ichiro Shishiya
  • Occupation

    Coach

  • Date of birth

    28 October 1947

Photo
d8912d3d-b9bf-4596-99a7-ca452e92aac0.jpeg
27fa9e5d-d573-4e21-aa70-afccd58ba761.jpeg
84a6a250-ff54-4dbe-9378-7c7d09472289.jpeg
6d35e522-a431-4d19-80b9-c270e6ca029b.jpeg
0003560d-9e49-42a6-88c2-a76aa0229733.jpeg
5ec65dd4-7f4d-4fff-bcfc-593f193e1be5.jpeg
7dc9603e-78da-4ef4-92a7-5fad602411a6.jpeg
e4711e24-6fdc-46ff-b478-cc4ca60236e2.jpeg
f0eabc0b-fd7d-48c9-84ce-0325c042b227.jpeg
56a03e7f-d48c-42c5-9ee0-d5735d41dfcd.jpeg
Video
Ichiro Shishiya sensei - Aihanmi Shihonage (13 March 2016)
Ichiro Shishiya Shihan
Ichiro Shishiya sensei - Aihanmi Iriminage (13 March 2016)
[SEMINAR] Ichiro SHISHIYA Shihan 7°Dan Aikikai - Dillingen 12.10.2008
Ichiro Shishiya sensei - 41 kata (jo) (10 November 2019)
Ichiro Shishiya (2005)
Ichiro Shishiya sensei - Tsuki Koshinage (18 March 2016)
Ichiro Shishiya (2005)
Ichiro Shishiya sensei - Ken tai jo Aihanmi Nikyo (13 March 2016)
Ichiro Shishiya sensei - Shohatto Maegiri (19 March 2016)
Condolences

There are no messages yet